Keiberg Vossem - Regenwater hergebruik installatie.

11/01/2024

De toekomst van waterbeheer. 

De vraag naar zoetwatervoorraad stijgt. Veranderende weerpatronen zoals langdurige droogtes en hevige regenval hebben de watercyclus verstoord, waardoor waterbeheer een grotere uitdaging is geworden.

Vlaanderen is door haar geografische ligging en hoge bevolkingsdichtheid één van de regio’s in Europa met het minst beschikbare drinkwater per inwoner. Daarom worden innovatieve circulaire initiatieven steeds noodzakelijker.

Een duurzaam bedrijventerrein.

Het Keiberg Vossem project is een toonbeeld van hoe de toekomst van waterbeheer eruit zou kunnen zien. Het duurzame bedrijventerrein, aangelegd door de stad Tervuren en Interleuven, besteedt bijzondere aandacht aan lokale energieproductie, biodiversiteit en duurzaam waterbeheer. De site is ook een goedgekeurde proeftuin voor droogte. Dit betekent dat het project door de overheid als waardevol wordt beschouwd en financiële steun krijgt van de Vlaamse overheid via de Blue Deal.

Installatie voor regenwaterrecuperatie. 

In dit pilootproject in opdracht van Azulatis en De Watergroep wordt regenwater van de site opgevangen in een bekken. Dit opgeslagen regenwater wordt vervolgens behandeld in een Nuoro-installatie in een technisch gebouw naast het bekken. Daarna wordt het gezuiverde water via een tweede waterleidingnet teruggevoerd naar het bedrijventerrein. De bedrijven zullen dit water gebruiken voor verschillende doeleinden en toepassingen, waardoor het van cruciaal belang is dat het water microbiologisch veilig is, en dus voldoende gedesinfecteerd.

De Nuoro-installatie gebruikt ultrafiltratie (UF) voor het verwijderen van micro-organismen. Actieve koolstoffiltratie (ACF) wordt gebruikt om opgeloste organische stoffen zoals PFAS en andere te verwijderen en om kleur en geur te elimineren. De ACF in deze installatie is verder gedimensioneerd voor een grondige polijsting, met een bed contacttijd van enkele minuten.

Watervoorziening op vraag

Een collectief terugwinningssysteem maakt circulair watergebruik sneller haalbaar. Een collectief systeem is ook robuuster in vergelijking met individuele opvangsystemen. De kans dat dit systeem droogloopt is minder groot omdat er een betere herverdeling van het volume is.

Hoewel gebundelde krachten regenwaterrecuperatie financieel haalbaarder maken, zijn de werkelijke kosten van gezuiverd water nog steeds duurder dan de kost voor leidingwater. Een hard feit dat misschien wel één van de grootste toekomstige uitdagingen vormt.

Met de ‘aquifer storage and recovery’ techniek wordt het teveel aan behandeld regenwater geïnfiltreerd in de grondwatertafel, waar het wordt opgeslagen voor momenten van droogte en een overstort naar het riool onnodig wordt. ASR helpt bij het in evenwicht brengen van vraag en aanbod van water, maar brengt ook uitdagingen en overwegingen met zich mee, zoals het waarborgen van de kwaliteit van het geïnjecteerde water. Aangezien het overtollige water in het grondwater wordt geïnjecteerd en drinkwater wordt gewonnen in de nabije omgeving, is het uiterst belangrijk dat microverontreinigingen grondig worden verwijderd.

Keiberg Vossem is een project dat perfect aansluit bij Nuoro’s visie om innovatieve en vooruitstrevende oplossingen te bouwen voor huidige en toekomstige uitdagingen.

meer nieuws

Nuoro ultrafiltratie

Industriele waterhergebruik installatie operationeel.

In slechts 8 maanden heeft Nuoro een installatie ontworpen en gebouwd voor het hergebruik van bio-effluent van een voedingsbedrijf. De installatie heeft een capaciteit van 50 m³/h. Skid mounted ultrafiltratie en omgekeerde osmose skids vormen de kern van dit project. Geen gemakkelijke prestatie als je bedenkt dat de installatie in een bestaand gebouw werd gebouwd, waarvan ons team een volledig 3D-beeld moest maken voordat het met de engineering kon beginnen.

Read More
Nuoro pilots for VITO at Aquafin

State-of-the-art water pilootproject voltooid

Nuoro voltooide de realisatie van 5 pilootsystemen voor waterbehandeling in containers voor VITO. Na 10 maanden van engineering, ontwerp, constructie en testen werden de systemen geleverd aan de klant. Het resultaat is een unieke vloot van flexibele en modulaire waterzuiveringssystemen met baanbrekende membraantechnologieën. Hiermee kan VITO diepgaand onderzoek doen naar circulair watergebruik in Vlaanderen.

Read More

Nuoro BV
Heistse Hoekstraat 11D
2220 Heist-op-den-Berg
Plan route

info@nuoro.eu
BE 0777.777.078