Keiberg Vossem - Regenwater hergebruik installatie.

11/01/2024

De toekomst van waterbeheer

De vraag naar zoetwatervoorraad stijgt. Veranderende weerpatronen zoals langdurige droogtes en hevige regenval hebben de watercyclus verstoord, waardoor waterbeheer een grotere uitdaging is geworden.

Vlaanderen is door haar geografische ligging en hoge bevolkingsdichtheid één van de regio’s in Europa met het minst beschikbare drinkwater per inwoner. Daarom worden innovatieve circulaire initiatieven steeds noodzakelijker.

Een duurzaam bedrijventerrein

Het Keiberg Vossem project is een toonbeeld van hoe de toekomst van waterbeheer eruit zou kunnen zien. Het duurzame bedrijventerrein, aangelegd door de stad Tervuren en Interleuven, besteedt bijzondere aandacht aan lokale energieproductie, biodiversiteit en duurzaam waterbeheer. De site is ook een goedgekeurde proeftuin voor droogte. Dit betekent dat het project door de overheid als waardevol wordt beschouwd en financiële steun krijgt van de Vlaamse overheid via de Blue Deal.

Installatie voor regenwaterrecuperatie

In dit pilootproject in opdracht van Azulatis en De Watergroep wordt regenwater van de site opgevangen in een bekken. Dit opgeslagen regenwater wordt vervolgens behandeld in een Nuoro-installatie in een technisch gebouw naast het bekken. Daarna wordt het gezuiverde water via een tweede waterleidingnet teruggevoerd naar het bedrijventerrein. De bedrijven zullen dit water gebruiken voor verschillende doeleinden en toepassingen, waardoor het van cruciaal belang is dat het water microbiologisch veilig is, en dus voldoende gedesinfecteerd.

De Nuoro-installatie gebruikt ultrafiltratie (UF) voor het verwijderen van micro-organismen. Actieve koolstoffiltratie (ACF) wordt gebruikt om opgeloste organische stoffen zoals PFAS en andere te verwijderen en om kleur en geur te elimineren. De ACF in deze installatie is verder gedimensioneerd voor een grondige polijsting, met een bed contacttijd van enkele minuten.

Watervoorziening op vraag

Een collectief terugwinningssysteem maakt circulair watergebruik sneller haalbaar. Een collectief systeem is ook robuuster in vergelijking met individuele opvangsystemen. De kans dat dit systeem droogloopt is minder groot omdat er een betere herverdeling van het volume is.

Hoewel gebundelde krachten regenwaterrecuperatie financieel haalbaarder maken, zijn de werkelijke kosten van gezuiverd water nog steeds duurder dan de kost voor leidingwater. Een hard feit dat misschien wel één van de grootste toekomstige uitdagingen vormt.

Met de ‘aquifer storage and recovery’ techniek wordt het teveel aan behandeld regenwater geïnfiltreerd in de grondwatertafel, waar het wordt opgeslagen voor momenten van droogte en een overstort naar het riool onnodig wordt. ASR helpt bij het in evenwicht brengen van vraag en aanbod van water, maar brengt ook uitdagingen en overwegingen met zich mee, zoals het waarborgen van de kwaliteit van het geïnjecteerde water. Aangezien het overtollige water in het grondwater wordt geïnjecteerd en drinkwater wordt gewonnen in de nabije omgeving, is het uiterst belangrijk dat microverontreinigingen grondig worden verwijderd.

Keiberg Vossem is een project dat perfect aansluit bij Nuoro’s visie om innovatieve en vooruitstrevende oplossingen te bouwen voor huidige en toekomstige uitdagingen.

meer nieuws

Mobiele waterfabriek: een compacte en veelzijdige oplossing

Nuoro ontwierp en bouwde een veelzijdige, volledig gecontaineriseerde waterzuiveringsinstallatie. Het volledige ontwerp en de bouw namen minder dan 6 maanden in beslag. De installatie bestaat uit vier 40ft containers en drie op het dak gemonteerde containertanks van elk 23m³. De installatie bevat een proceslijn met ultrafiltratie en omgekeerde osmose voor de productie van 55 m³/u kristalhelder proceswater.

Read More

Nuoro BV
Heistse Hoekstraat 11D
2220 Heist-op-den-Berg
Plan route

info@nuoro.eu
BE 0777.777.078